Lokacije studentskih centara

O nama

Zajednica studentskih centara RH

Zajednica studentskih centara je sporazumno udruženje svih studentskih centara u RH u cilju zajedničkog rješavanja pitanja vezanih uz djelatnost studentskih centara.

Pročitajte više

Važni dokumenti

 • Zakon o ustanovama
 • Zakon o obveznim odnosima
 • Zakon o hrvatskom državljanstvu
 • Energetska učinkovitost u zgradarstvu
 • Fond ta zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • Strukturni fondovi
 • Carnet
 • SRCE
 • StuDOM usluga pristupa internetu
 • eduroam (education roaming)
 • AAI@EduHr autentifikacijska i autorizacijska infrastruktura (AAI korisnički račun)
 • Portal Informacijskog sustava studentskih prava (ISSP) i Informacijskog sustava akademskih kartica (ISAK))
 • Zakon o javnoj nabavi
 • Javna nabava
 • www.dkom.hr
 • Oglasnik
 • Kulturna događanja u Kampusu
 • Tjedni pregled kulturnih događanja Studentskog Centra
 • Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17)
 • Zakon o porezu na dobit
 • Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16)
 • Oporezivanje primitaka učenika i studenata
 • Odgovor Ministarstva financija PU
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata
 • Informacijski sustav studentskih prava
 • Pravilnik o izmjenama pravilnika o uvjetima i naćinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencionirano stanovanje (NN 63/19)
 • Zakon o obavljanju studentskih poslova (NN 96/18)
 • Zakon o izmjeni zakona o obavljanju studentskih poslova (NN 16/2020)
 • Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova (NN 3/19)
 • Pravilnik o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u obavljanju stud. poslova (NN 3/19)
 • Odluka o iznosu minimalne naknade za obavljanje stud. poslova za 2021. g.
 • Odluka o iznosu minimalne naknade za obavljanje stud. poslova za 2020. g.
 • Odluka o iznosu minimalne naknade za obavljanje stud. poslova za 2019. g.
 • Odluka o iznosu minimalne naknade za obavljanje stud. poslova za 2018. g.
 • Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)
 • http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_02_16_256.html
 • Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN 89/15, 94/16, 109/19)
 • Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN 28/19)
 • Pravilnik o sadržaju studentske isprave (NN 118/13)
 • Tumačenje Zakona o obavljanju stud. poslova-Zajednica stud. centara
 • Tumačenje zakona o obavljanju stud. poslova - Zajednica stud.centara-nadopuna (čl. 5. st.4.)
 • Ministarstvo rada prijava ozljede na radu studenata
 • Misljenje HZZO 2018. g.
 • Odluka o iznosu minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova za 2022. godinu
 • Zakon o zaštiti na radu
 • Zaštita na radu, propisi
 • Zavod za unaprijeđivanje zaštite na radu
 • Sigurnost na radu (Bojan Patrčević)
 • UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)
 • Vodič AZOP-a za usklađenje s Općom uredbom o zaštiti podataka
 • Usklađivanje s Uredbom (KONTO)
 • HGK: Vodič ICC-a za informacijsku sigurnost u poslovanju
 • AZOP – mišljenje o obradi osobnih podataka sindikalnih članova
 • Stručni članci
 • poziv 21-2017 Dubrovnik
 • poziv 22-2017 Trakošćan
 • poziv 23-2017 Zagreb
 • poziv 24-2017 Pula
 • poziv 25-2017 Varaždin
 • poziv 26-2018 Zagreb
 • poziv 27-2018 Šibenik
 • poziv 28-2018 Split
 • poziv 29-2018 Rijeka
 • poziv 30-2019 Sl.Brod
 • poziv 31-2019 Zadar
 • poziv 32-2019 Karlovac
 • poziv 33-2019 Pula
 • poziv 34-2019 Trakošćan
 • poziv 35-2020 Varaždin
 • poziv 35-2020 Varaždin-prehrana
 • Poziv na 58. sastanak u Dubrovniku
 • Poziv na 59. sastanak u Rijeci
 • poziv na 60. sastanak u Splitu
 • Poziv na 61. sastanak u Zagrebu
 • Poziv na 66. sastanak u Požegi
 • Poziv na 67. sastanak u Osijeku
 • Poziv na 68. sastanak u Zadru
 • Poziv na 69. sastanak u Varaždinu
 • Poziv na 70. sastanak u Dubrovniku
 • Poziv na 71. sastanak u Slavonskom Brodu
 • Poziv na 72. sastanak u Puli
 • Poziv na 73. sastanak u Šibeniku
 • Poziv na 74. sastanak u Karlovcu