SC Varaždin

24. 7. 2017.
Studentski centar Varaždin
J. Merlića 9
42000 Varaždin
Ravnatelj: Nenad Milijaš, mag. inf.
OIB: 64945507350
E–mail: ured@scvz.hr
www.scvz.hr

O nama

Zajednica studentskih centara RH

Zajednica studentskih centara je sporazumno udruženje svih studentskih centara u RH u cilju zajedničkog rješavanja pitanja vezanih uz djelatnost studentskih centara.

Pročitajte više

Važni dokumenti

  • Zakon o ustanovama
  • Zakon o obveznim odnosima
  • Zakon o hrvatskom državljanstvu
  • Energetska učinkovitost u zgradarstvu
  • Fond ta zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  • Strukturni fondovi
  • Carnet
  • SRCE
  • StuDOM usluga pristupa internetu
  • eduroam (education roaming)
  • AAI@EduHr autentifikacijska i autorizacijska infrastruktura (AAI korisnički račun)
  • Portal Informacijskog sustava studentskih prava (ISSP) i Informacijskog sustava akademskih kartica (ISAK))
  • Zakon o javnoj nabavi
  • Javna nabava
  • www.dkom.hr
  • Oglasnik
  • Kulturna događanja u Kampusu
  • Tjedni pregled kulturnih događanja Studentskog Centra
  • Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17)
  • Zakon o porezu na dobit
  • Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16)
  • Oporezivanje primitaka učenika i studenata
  • Odgovor Ministarstva financija PU
  • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata
  • Informacijski sustav studentskih prava
  • Pravilnik o izmjenama pravilnika o uvjetima i naćinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata
  • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencionirano stanovanje (NN 63/19)
  • Zakon o obavljanju studentskih poslova (NN 96/18)
  • Zakon o izmjeni zakona o obavljanju studentskih poslova (NN 16/2020)
  • Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova (NN 3/19)
  • Pravilnik o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u obavljanju stud. poslova (NN 3/19)
  • Odluka o iznosu minimalne naknade za obavljanje stud. poslova za 2021. g.
  • Odluka o iznosu minimalne naknade za obavljanje stud. poslova za 2020. g.
  • Odluka o iznosu minimalne naknade za obavljanje stud. poslova za 2019. g.
  • Odluka o iznosu minimalne naknade za obavljanje stud. poslova za 2018. g.
  • Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)
  • http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_02_16_256.html
  • Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN 89/15, 94/16, 109/19)
  • Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN 28/19)
  • Pravilnik o sadržaju studentske isprave (NN 118/13)
  • Tumačenje Zakona o obavljanju stud. poslova-Zajednica stud. centara
  • Tumačenje zakona o obavljanju stud. poslova - Zajednica stud.centara-nadopuna (čl. 5. st.4.)
  • Ministarstvo rada prijava ozljede na radu studenata
  • Misljenje HZZO 2018. g.
  • Odluka o iznosu minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova za 2022. godinu
  • Zakon o zaštiti na radu
  • Zaštita na radu, propisi
  • Zavod za unaprijeđivanje zaštite na radu
  • Sigurnost na radu (Bojan Patrčević)
  • UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
  • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)
  • Vodič AZOP-a za usklađenje s Općom uredbom o zaštiti podataka
  • Usklađivanje s Uredbom (KONTO)
  • HGK: Vodič ICC-a za informacijsku sigurnost u poslovanju
  • AZOP – mišljenje o obradi osobnih podataka sindikalnih članova
  • Stručni članci
  • poziv 21-2017 Dubrovnik
  • poziv 22-2017 Trakošćan
  • poziv 23-2017 Zagreb
  • poziv 24-2017 Pula
  • poziv 25-2017 Varaždin
  • poziv 26-2018 Zagreb
  • poziv 27-2018 Šibenik
  • poziv 28-2018 Split
  • poziv 29-2018 Rijeka
  • poziv 30-2019 Sl.Brod
  • poziv 31-2019 Zadar
  • poziv 32-2019 Karlovac
  • poziv 33-2019 Pula
  • poziv 34-2019 Trakošćan
  • poziv 35-2020 Varaždin
  • poziv 35-2020 Varaždin-prehrana
  • Poziv na 58. sastanak u Dubrovniku
  • Poziv na 59. sastanak u Rijeci
  • poziv na 60. sastanak u Splitu
  • Poziv na 61. sastanak u Zagrebu
  • Poziv na 66. sastanak u Požegi
  • Poziv na 67. sastanak u Osijeku
  • Poziv na 68. sastanak u Zadru
  • Poziv na 69. sastanak u Varaždinu
  • Poziv na 70. sastanak u Dubrovniku
  • Poziv na 71. sastanak u Slavonskom Brodu
  • Poziv na 72. sastanak u Puli